ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

Şirketler ve Ticaret Hukuku, hizmet vermekte olduğumuz ana hukuk dallarındandır. Müvekkillerimize, işletmelerinin henüz kuruluş aşamasından başlayarak, ticari hayatlarında karşılaşabilecekleri ve şirketler hukukunu ve ticaret hukukunu ilgilendiren her hususta dava ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bunu yaparken, önceliğimiz yatırımlarınızın ve işletmenizin niteliklerine odaklanmak, sonrasında ise uzun süreli ilişki tesis edip ticari hayatınızda hukuken ihtiyaç duyulan her anınızda yanınızda olmaktır.

Şirket yönetimine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi

 

Önleyici danışmanlık hizmeti ile şirketlerin yaşayabileceği hukuki problemler, problem çıkmadan önlenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca problemin çıkma ihtimaline karşı da her türlü tedbirin alınması sağlanmakta ve öngörülen sorunu çıkması halinde şirketlerin en az zararla o sorunu çözmesi sağlanmaktadır.

Ana sözleşmenin hazırlanması ve düzenlenmesi

 

Ana sözleşme; ortaklığın temel düzenini oluşturan, ortaklığın iç ve dış ilişkilerini, pay sahiplerinin ortaklığa ve birbirlerine karşı hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen çok taraflı ve şekle tabi bir sözleşmedir. Ana sözleşme ortaklığın kurulmasından sona ermesine kadar başvurulması ve uyulması gereken kuralları içerir.

Şahıs ve şirketler ile ilgili ticari sözleşmelerin hazırlanması

 

Müvekkillerin yurt içi ve uluslararası düzlemde gerçekleştirdikleri ticari işlemlerde kullanılan acentelik sözleşmesinden lisans sözleşmesine, gayrimenkul kirasından ortak girişim sözleşmesine kadar pek çok türde sözleşmeler hazırlanması sürecinde yanındadır.

Şirket satın almaları, Şirket birleşmeleri ve Ortak girişim (joint venture)

 

Ulusal ve uluslararası bağlamda şirket birleşmeleri, Şirket Satışı / Satın alması, Varlık satışı ile ortak girişim (joint venture) anlaşmaları kurulması süreçlerinde hukuki destek vermekteyiz.

Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davalarının takibi

 

T.T.K.nun 52 nci maddesine göre, tescil ve ilan edilmiş ticaret unvanını kullanma hakkı münhasıran bu unvan sahibine aittir. Bunun ihlali halinde yasal sürecin işletilmesi hususunda hukuki destek vermekteyiz

Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sürecin işletilmesi

 

Uluslararası ticari işlemlerde, en yaygın uyuşmazlıkların çözüm yöntemi tahkimdir. Tahkim; uyuşmazlığın bir hakem veya hakem kurulunca, ulusal mahkemeler dışında çözümü olarak tanımlanır.