TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal veya bir değer veya edimdir. Mahkemelerce kişilik haklarının uğradığı zararları gidermek için manevi tazminat, hukuka aykırı eylem nedeniyle mal varlığında yaşanan eksilmeleri karşılamak üzere maddi tazminat veya bir hukuka aykırı eylemin yarattığı düşünülen tüm zararın ödetilmesi amacıyla cezalandırıcı tazminat ödenmesine karar verilebilir

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Bir veya birden fazla aracın sebebiyet verdiği bir trafik kazasının neticesinde meydana gelen; ölüm, yaralanma, uzuv kaybı, engellilik gibi bedensel zararlar ile kazanın sebebiyet verdiği araba, arazi, tarım ürünü, kişisel eşya gibi malvarlıklarında meydana gelen zararların giderilmesi amacıyla, kazadan zarar gören kişiler tarafından kazanın sorumlularına yönelik açılan bir dava türüdür. Davada husumet kazaya sebebiyet veren gerçek kişilere yöneltilebileceği gibi, sigorta şirketlerine de yöneltilebilir.

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI

Sigorta hukukuna tabi araç değer kaybı davaları ana alanlarımızdan biri olup muhakkak bir avukat aracılığıyla yürütülmesi gereken ve teknik özellikler gösteren kendine münhasır bir dava türüdür. Araçlar kaza geçirdiklerinde genelde iki el piyasalarında fiyatları düşmektedir. Sigorta şirketleri kaza durumunda araçlarda meydana gelen değer kaybından poliçeli aracın kusur oranı kadarıyla sorumludurlar ve bu değer kaybını tazmin etmekle yükümlüdürler.

İŞ KAZASINDAN KAYNAKLI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

İş kazası; bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin, işverenin işlerini yürütürken geçirmiş olduğu kaza neticesinde yaralanması veya ölümü anlamına gelir. İş kazası tazminatının talebi için; kazanın muhakkak işverene ait fabrika, atölye, ofis gibi bir iş yerinde gerçekleşmesi gerekmez. Bu alanların dışında bir çalışma sırasında ve hatta işe geliş veya işten dönüş sırasında yolda geçirilen bir kaza dahi iş kazası tazminatının talebine mahal verir.

MALPRAKTİS DAVALARI

BOŞANMA DAVASI İLE BİRLİKTE AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI