İŞ HUKUKU

Kırca Hukuk Bürosu; işçilik alacakları, işe iade, hizmet tespiti ve iş kazaları ile ilgili davaların takibini yapmakta, işçi-işveren ilişkisinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca avukatlarımız; seminer, konferans ve hizmet içi eğitim etkinlikleri de gerçekleştirmektedir.

İşçi ile İşveren Arasındaki Hizmet Sözleşmelerinin Kanuna ve Amacına Uygun Şekilde Hazırlanması

İş Hukuku’nun Her Alanında Stratejik ve Sözleşmesel Hukuki Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Hukuki Danışmanlık Hizmetleri ; İş Kazalarında İşverenlerin ve İşçilerin Temsili

İşverenlerin ve işçilerin Türk Hukuku’nda Üstlerine Düşen Görev ve Sorumluluklara İlişkin Hukuki Danışmanlık Sağlanması

İş Akitlerinin, İşyeri Yönetmelik ve Kurallarının, Diğer İşyeri Dökümanlarının Hazırlanması

İş Akitlerinin Feshi, Fesih Prosedürleri, Haklı Fesih, Haksız Fesih, Geçersiz Fesih Konularında Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetlerinin Sunulması; İşe İade Davaları Açılması.